Tecrübeye Göre Sırala

IşıkFX Blogta Arama Yapın!

Bizi Takip Edin

ışıkfx kayıt ol

Forward Sözleşmeleri Nedir ?

Forward sözleşmeleri; emtia, döviz, menkul kıymet, altın gibi varlıklar için ileriki bir tarihte yapılacak ticari bir anlaşmayı ifade etmektedir. Tarihte ilk uygulanan vadeli sözleşmeler olmasının yanında, en önemli özelliği önceden belirlenmiş bir fiyat ve miktar üzerinden gelecekteki bir tarihte alım ve satımı öngörmesidir. Fiyat ve miktarın yanında ürünün özellikleri, teslim yeri, ödeme tarihi ve diğer tüm şartlar taraflar arasında kararlaştırılır. Bu şartlar altında ilgili varlığın satıcı tarafından satılması ve alıcı tarafından alınması zorunluluğu getirilir. Bu nedenle forward sözleşmeleri bir standarda bağlı olarak değil, tarafların istekleri doğrultusunda oluşturulan özel sözleşmeler halini alırlar.

Forward taraflar arasında riskten korunma aracı olarak görülür. Vadesinde fiziki ya da nakdi teslim gerektirmesi ve her iki taraf için de geri dönüşü olmayan şartlar içermesi bu görüşü desteklemektedir. Daha çok kur risklerinden korunmak amacıyla tercih edilir. Önceden belirlenmiş bir tarihte yapılacak olan ödemenin, anlaşmanın yapıldığı gün kuruyla sabitlenmesinin kur riskini ortadan kaldırdığı düşünülür. Ancak bu işlem sonunda zarar elde edileceği de unutulmamalıdır. Teslim tarihinde oluşan kur ile sözleşmedeki kurun birbirinden farklı olması durumunda, taraflardan biri kar elde ederken, diğeri zarar elde etmiş olur. Forward sözleşmelerinde günlük hesaplaşma, sözleşme değerinin güncellenmesi gibi durumlar olmadığı için kar veya zarar vade sonunda ortaya çıkmaktadır.

Forward sözleşmelerinde borsa şelinde organize olmuş bir piyasa aranmaz, tezgahüstü yani organize olmamış piyasalarda (OTC) işlem görürler. Özel bir yasal düzenleme söz konusu olmadığı için şartlar diğer sözleşme türlerine göre daha esnek olabilmektedir. Taraflar istedikleri bir mekanda forward işlemini gerçekleştirebilirler. Genellikle alıcı ve satıcı birbirlerini tanırlar. Bu nedenle işlemler bir banka ya da aracı kurum olmaksızın aracısız şekilde yapılabilir. Ancak yine de bankaların forward sözleşmelerine sıklıkla aracı oldukları görülmektedir.

Forward Sözleşme Türleri

 1.Emtia Forward Sözleşmeleri

Taraflarca sözleşme tarihinde belirlenen bir malı gelecekteki bir tarihte sözleşme tarihinde belirlenen fiyattan almaya ya da satmaya zorunlu tutan forward sözleşmesidir. Sözleşmede ‘alan’ taraf gelecekteki beklenmeyen fiyat artışlarından, ‘satan’ taraf ise gelecekteki beklenmeyen fiyat azalışlarından kendini korumak amacıyla bu anlaşma türünü kullanmaktadır.

 2.Döviz Forward Sözleşmeleri

Taraflarca sözleşme tarihinde belirlenen döviz tutarını gelecekteki belirli bir tarihte, belirli bir kurdan almaya ya da satmaya zorunlu tutan forward sözleşmesidir. Dövizlerin alım satım işlemi vade bitiminde ve önceden belirlenen kur üzerinden gerçekleşir. Döviz kuru sözleşme tarihinde belirlendiği için vade sonuna kadar geçen sürede meydana gelen kur değişimleri önceden belirlenen kuru etkilemez.

3.Faiz Forward Sözleşmeleri

Taraflarca belirli bir süre içinde anapara miktarının üzerinden garanti edilmiş bir faiz oranı sağlayan forward sözleşmesidir. Forward faiz sözleşmelerinde anapara varsayımsal tutularak sadece faiz hesaplanmasında kullanılmaktadır. Forward sözleşmelerinde olduğu gibi taraflar için gelecekte oluşacak faiz oranlarındaki değişimden kaynaklanan riskleri ortatadan kaldırmak için uygulanmaktadır.

Özetleyecek olursak;

Forward sözleşmeleri;

 • Riskten korunma aracı olarak kullanılırlar.
 • Standart sözleşmeleri yoktur.
 • Tezgahüstü piyasalarda işlem görürler.
 • İkinci el piyasaları yoktur.
 • Fiziki teslimat söz konusudur.
 • Teminat zorunluluğu çoğunlukla yoktur.
 • Vade tarihine kadar herhangi bir nakit akışı yapılmamaktadır.
 • Kredi riski vardır.
 • Kaldıraç etkisi yoktur.
 • Taraflar arası hak ve yükümlülük söz konusudur.
 • Her türlü varlık üzerinden gerçekleştirilebilirler.
 • Üçüncü kişilere devredilemezler.
 • Teslimle son bulurlar.

Nazlı Ece Kulak

Finansal Analist

Nazlı Ece Kulak

Nazlı Ece Kulak

IşıkFX Finansal Analist

2013 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha önce Galata Yatırım A.Ş.'de Kurumsal Finansman ve Yurtiçi Satış ve Pazarlama Uzmanlığı görevlerini yürüttü.Nisan 2014'te dahil olduğu IşıkFx ailesinde Finansal Analist olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

[shareaholic app="recommendations" id="20533683"]